محمد حیدرزاده

ویکی‌پدین، عکاس و تاریخ‌نگار آماتور

م

محمد حیدرزاده هستم!

ویکی‌پدین، عکاس و تاریخ‌نگار آماتور

در دانشگاه شهید چمران اهواز، تاریخ خوانده‌ام و مطالعاتم بیش‌تر در زمینه‌ی تاریخ ایران باستان است. مدیر ویکی‌پدیای فارسی هستم و سعی می‌کنم با مقاله‌نویسی در ویکی‌پدیا به گسترش آگاهی عمومی کمک کنم. گاهی عکاسی می‌کنم و سفر می‌روم.

   Darafsh@Hotmail.com

   09335631982

برای تماس، می‌توان از فرم زیر استفاده کرد

محمد حیدرزاده

در تماس باشید

تلفن:

09335631982

ایمیل

Darafsh@hotmail.com

آدرس:

اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده‌ی ادبیات